Aanvullende services

Gasmeten

De gassen in een container kunnen ontstaan door uitdamping van de producten in de container. Ook kan de vervoerder bewust gassen toegevoegd hebben om de lading te beschermen. De containers moeten voorafgaand aan het openen en betreden gecontroleerd worden op gevaarlijke gassen.

Onze expert zal op de gewenste locatie een gasmeting uitvoeren met behulp van speciale apparatuur. Op basis van de uitkomst geeft de deskundige een advies over het binnen treden van jouw container. Mochten er zich gevaarlijke stoffen bevinden in de container kan de expert je adviseren over eventuele ventilatie, waarbij de container op een natuurlijke manier geventileerd kan worden, of ontgassing, waarbij de container geforceerd geventileerd zal worden.

Verzekeringen

Transportverzekering is een essentieel onderdeel van transport. Helaas blijkt dit onderdeel in de praktijk niet altijd goed te zijn geregeld. De oorzaken hiervan zijn dikwijls kostenoverwegingen, onwetendheid of gemak en slechte communicatie tussen eigenaar en vervoerder.

Aangezien de aansprakelijkheid van vervoerders beperkt is, adviseren wij u om de transportverzekering goed te regelen en risico’s af te dekken. Zonder verzekering zijn er aanzienlijk nadelige gevolgen.

Order management systeem

Berkman Forwarding B.V. biedt naast een standaard Track & Trace omgeving waarbinnen zendingen gevolgd kunnen worden ook een uitgebreid “Order Management System” (OMS) aan.

OMS is een online omgeving waarbinnen de volledige orderstroom met bijbehorende statussen 24/7 inzichtelijk is.

Vanaf het moment dat een order bij een leverancier is geplaatst tot en met het moment dat deze bij de importeur is geleverd, geven de diverse status updates een actueel inzicht omtrent het verloop van de betreffende order.

Naast het online volgen van de order heeft OMS ook de mogelijkheid tot het inzien van de bijbehorende documentatie en kunnen order gerelateerde documenten (factuur, paklijst, certificaten etc.) aan de zending worden toegevoegd middels een eenvoudige upload functie. Dit bevordert de snelheid van het operationele proces en voorkomt onnodig mailen en bellen.

Schadeafhandeling

Het levert je de nodige kopzorgen wanneer jouw goederen schade opgelopen hebben tijdens het transport. Berkman Forwarding ontlast je graag van deze zorgen en zal alles in het werk stellen de schades zo goed mogelijk af te handelen.