Vanaf 1 januari 2020 mogen de brandstoffen van zeeschepen niet meer dan 0,50% zwavel(di)oxiden bevatten, in de oude regelgeving was dit 3,5%.

Zwaveldioxide is een gas dat vrijkomt bij de verbranding van zwavelhoudende fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld aardolie.

Met het terugbrengen van de zwavelemissies zullen de mensen (en milieu) hiervan profiteren, omdat zwavel(di)oxide zorgt voor luchtverontreiniging. Deze verontreiniging kan leiden tot klachten zoals astma, hart- en vaatziekten, (long)kanker en longziekten.

De IMO (International Maritime Organization) stelt onder meer tot doel dat, indien we zwaveldioxide uitstoot kunnen terugdringen, ziektes kunnen worden terugbracht en dat hierdoor ruim 570.000 sterfgevallen kunnen voorkomen.

Ja, het betreft een internationale regelgeving die geldt voor zeeschepen. Dit betekent dat ALLE schepen welke op open zee varen aan deze regelgeving moeten voldoen.

Er zijn een aantal oplossingen:

  1. Schrob-/schoonmaakmachines gebruiken;
  2. Gebruik van schonere brandstof zoals bijv. aardgas;
  3. Brandstof gebruiken met een laag zwavelgehalte.

Vanaf 1 december 2019 zullen de rederijen de nieuwe, duurdere, brandstof op gaan slaan in tanks (bunkeren) zodat de zeeschepen per 01 januari 2020 kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Berkman is met de verschillende rederijen in gesprek over de doorbelasting van deze extra brandstof kosten. Afhankelijk van de uitkomst zullen we per 1 december een brandstoftoeslag introduceren, zijnde de ‘IMO2020 toeslag’.

Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Heeft u vragen over de IMO 2020 toeslag? Neem contact met ons op en onze collega’s beantwoorden graag uw vragen.
U kunt ook onze IMO 2020 infographic downloaden.