Welke transport
documenten heb je nodig voor zeevervoer?

Eigenlijk geldt dit voor alle vervoersmodaliteiten: als jij importeert of exporteert heb je voor het daadwerkelijke transport slechts één document nodig: de Bill of Lading.

De term Bill of Lading werd jaren (waarschijnlijk eerder eeuwen) geleden voor het eerst gebruikt en betekent letterlijk “een lijst met vracht”. Wat doet een Bill of Lading dus in de kern? Juist, hij geeft de gegevens weer van de goederen die vervoerd worden. Is er meer? Absoluut. Ook al besteed je het vervoeren van je goederen uit, dan is het nog steeds erg waardevol om te weten wat een Bill of Lading precies doet en welke mogelijkheden er zijn.

Wat is een Bill of Lading?

Vervoer per schip over binnenwateren

Een Bill of Lading kan verhandelbaar zijn, dit wil zeggen dat het eigendomsrecht overdraagbaar is. Vaak komt er bij dergelijke transacties een bank in het spel als tussenpersoon, om te waarborgen dat de verkoper zijn geld krijgt en de koper beschikking krijgt over de goederen.

Oké vooruit, we hebben het natuurlijk over binnenvaart. Technisch gezien heb je het ook hier over het vervoer per schip, maar dan niet over “open water”.

Speciaal voor binnenvaart, bestaat de CMNI-vrachtbrief. In tegenstelling tot een Bill of Lading bij (internationaal) zeevervoer, leg je in de CMNI-vrachtbrief alleen vast welke vervoersafspraken er gemaakt zijn voor het goederenvervoer

De CMNI-vrachtbrief wordt opgemaakt op basis van artikel 11 van het verdrag van Boedapest inzake de Overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren

De CMNI-vrachtbrief moet een serie gegevens bevatten, zo moet er bijvoorbeeld duidelijk vermeld worden dat het een vrachtbrief betreft. Tevens de gegevens van de vervoerder en de geadresseerde, maar ook het nummer van het schip dat de goederen gaat vervoeren

Welke transport documenten gebruik je bij het vervoer per trein?

Voor het vervoeren van goederen per trein maken we gebruik van de CIM-vrachtbrief. 

De CIM is van het zogeheten “dwingende recht”. Dit betekent dat er in de regel niet van de bepalingen afgeweken mag worden. Wel kun je aanvullende afspraken met een vervoerder maken om ze vervolgens vast te leggen in een contract. Maar, je mag nog steeds niet van de dwingende bepalingen van de CIM afwijken. Ook is het document niet verhandelbaar.

We zeggen alvast sorry voor de Franse term die nu gaat volgen, CIM staat voor Contrat de Transport International ferroviaire des Marchandises. De vrachtbrief is één van de voorwaarden van een vervoersovereenkomst die via deze conventie geregeld worden.

5x de CIM-vrachtbrief

De CIM-vrachtbrief wordt in 5 exemplaren opgemaakt:

Het transport document voor het vervoer door de lucht: de AWB

Voor het vervoer van goederen per vliegtuig gebruiken we de Air Waybill, oftewel de AWB. Het is een niet verhandelbaar transportdocument en dekt het vervoer van luchthaven naar luchthaven.

AirWay Bill (AWB)

In de regel worden er niet minder dan 8 exemplaren van een Air Waybill gegenereerd voor transport, waarvan de eerste 3 gezien worden als “originele” documenten.

Welke transport documenten gebruik je bij het vervoer over de weg?

Voor het vervoeren van goederen over de weg hebben we twee mogelijkheden. Wanneer het om binnenlands vervoer gaat, dan gebruiken we in de regel de AVC-vrachtbrief. 

AVC staat voor Algemene Vervoers Condities. Voor internationaal vervoer is de CMR-vrachtbrief van toepassing. Hier hangt een hele mooie Franse benaming aan vast: Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route

Het verschil? De AVC voorwaarden kennen een aantal bepalingen omtrent laden en lossen, die in de CMR condities niet voorkomen. Veel vervoerders maken enkel gebruik van de CMR-vrachtbrief, anderen maken gebruik van beide – juist om ook voor het laden en lossen zo compleet mogelijk te zijn voor de betrokkenen.

Overige documenten

We hebben hierboven kort de belangrijkste vervoersdocumenten besproken per vervoersmiddel. Natuurlijk zijn dit niet de enige documenten, we lichten er nog een paar uit die je in het (internationale) goederenvervoer vaak tegenkomt.

Meer weten? Of hulp nodig?

KUNNEN WIJ JE HELPEN MET JE TRANSPORTDOCUMENTEN?

Er zijn natuurlijk nog meer documenten die het transporteren van goederen in goede banen leiden.
In dit artikel hebben we de meest voorkomende besproken

Heb je vragen, of wil je goederen (laten) verzenden en wil je er zeker van zijn dat alles qua documentatie in orde is? We kijken graag met je mee!

BEL MIJ TERUG

Velden met een (*) zijn verplicht