Zijderoute

Zegt de term “Zijderoute” je iets? Eeuwen geleden werd vanuit het oosten kostbare en voornamelijk luxegoederen vervoerd naar het westen.

Hoewel de naam anders doet vermoeden, hebben er door de eeuwen heen meerdere routes bestaan. Bij kostbare en luxegoederen kun je denken aan zijde, edelstenen, porselein maar ook papier, kruiden, vruchten en zelfs dieren. De Zijderoute is ontstaan door intensivering van contacten tussen de landen van China tot het Middelandse Zeegebied.

Het continentale netwerk begon in Noord-China en splitste zich daar in noordelijke en zuidelijke routes. De noordelijke route ging door Siberië, om vervolgens richting de Zwarte Zee af te buigen naar de Middelandse Zee. De zuidelijke route verliet China in het uiterste westen, om via Mesopotamië te eindigen in het oosten van Turkije – eveneens aan de Middellandse Zee.

Er was ook een deel van de route welke over zee liep. Hoewel deze formeel gezien niet tot de oorspronkelijke Zijderoute behoorde, neemt men hem in de omschrijving van dit netwerk toch vaak mee. Dit deel van de route verbond China en omringende landen met het Afrikaanse continent.ver binnenvaart. Technisch gezien heb je het ook hier over het vervoer per schip, maar dan niet over “open water”.

Transport per trein, wat is het bestaans
recht?

In 1994 werd een spoorverbinding aangelegd tussen Almaty (Kazachstan) en Ürümqi in China. Sindsdien is het netwerk aan spoorverbindingen meerdere keren uitgebreid, met als einddoel een rechtstreekse verbinding tussen China en Londen te realiseren.

Het vervoer per spoor is een levensvatbare vervoersoplossing vanwege de kosten: het zit vaak precies tussen vervoer per schip en vervoer per vliegtuig in.

Die rechtstreekse verbinding tussen China en het Verenigd Koninkrijk ligt er inmiddels ook: in 16 dagen rijd je van Yiwu in China, naar Londen.

Zijderoute 2.0

In 2013 kondigde de Chinese president, Xi Jinping, aan dat er een “Nieuwe Zijderoute” ontwikkeld zou worden. 

Het doel? Het verder verbeteren van infrastructuur tussen Aziatische en Europese landen. Sindsdien heeft China veel geld gestoken in het ontwikkelen van nieuwe, en het opknappen van bestaande spoorverbindingen.

De Nieuwe Zijderoute

De term zelf verwijst naar de ontwikkelingsstrategie van de Chinese overheid, gericht op de samenwerking tussen niet alleen Europa en Azië – ook Afrika neemt deel aan het feest.

De term zelf verwijst naar de ontwikkelingsstrategie van de Chinese overheid, gericht op de samenwerking tussen niet alleen Europa en Azië – ook Afrika neemt deel aan het feest. In eerste instantie nog aangeduid als One Belt, One Road, later werd dit gewijzigd naar Belt and Road Initiative. Dit om te benadrukken, dat de ontwikkelingen zich niet beperken tot een enkele transportroute.

De schattingen over de kosten van dit monsterproject lopen sterk uiteen, maar algemeen aanvaard is dat “De Nieuwe Zijderoute” één van de grootste infrastructurele projecten is in de geschiedenis. Het heeft impact op ongeveer twee derde van de wereldbevolking en bijna de helft van het mondiale bruto binnenlands product.

Transport per trein, wat zijn de voordelen?​

Zoals gezegd is transport per trein upcoming en vervuld dit een behoefte waar zeevracht te langzaam is en luchtvracht te duur.

Maar waarom zou je kiezen voor transport per trein? Wat zijn de voordelen precies?

Uiteraard zijn er een tal van voordelen op te noemen, maar we vertellen je de belangrijkste voordelen van transport per trein.

Is je goederen vervoeren per schip niet snel genoeg, maar is het een te duur om ze per vliegtuig te versturen? Dan biedt het vervoer per spoor hier een oplossing, je zit vaak zowel qua tijd als geld tussen het schip en het vliegtuig in.

We maken voor jouw beeldvorming een korte vergelijking. Een containerschip dat vanuit Shanghai naar Rotterdam vaart, doet er gemiddeld 30 dagen over. Dit is exclusief de tijd die nodig is op de terminals. Een vliegtuig doet het “iets” sneller, in minder dan 24 uur vliegen jouw goederen van Shanghai Pudong naar Schiphol. En de trein? Die doet er ongeveer 16 dagen over om vanuit Chengdu (Midden-China) naar Tilburg te rijden.

Meerdere studies en onderzoeken hebben aangetoond dat het vervoer per trein beter is voor het milieu dan het vervoer per schip, vliegtuig en het vervoer over de weg.

Wellicht denk je bij het vervoer per trein niet direct aan betrouwbaarheid, we zijn tenslotte allemaal bekend met de NS en ProRail. Toch vertragen goederentreinen in de regel zelden en omdat je slechts één kant op kunt, kun je er over het algemeen vanuit gaan dat jouw goederen op de vooraf opgegeven datum aankomen.

Zijn er ook nadelen?

Zoals je hierboven las kent transport per trein veel voordelen. Jij vraagt je natuurlijk af of er ergens een addertje onder het gras zit?

En ja er zijn ook zeker nadelen als je gaat importeren per trein.

Het zou natuurlijk niet helemaal eerlijk zijn om alleen de voordelen te noemen. Welke nadelen zijn er dan bij transport per trein? We vertellen je de 3 belangrijkste.

Waar spoor ligt, daar kunnen de treinen netjes volgens schema doorploegen. En waar geen spoor ligt, tja… die kun je zelf wel invullen.

Omdat je per trein lang niet overal kan komen, is aanvullend vervoer vaak nodig om je goederen alsnog op plaats van bestemming te krijgen.

Er is relatief veel massa nodig om voldoende bezettingsgraad ten behoeve van een rendabele operatie te realiseren. Een pallet sturen kan tegenwoordig wel (ja, er is ook sprake van groupage in het vervoer per trein), maar dit is vaak een wat duurdere operatie.

Oke, prima! Maar, wanneer kies je dan voor transport per trein? ​

We hebben hierboven kort de belangrijkste vervoersdocumenten besproken per vervoersmiddel. Natuurlijk zijn dit niet de enige documenten, we lichten er nog een paar uit die je in het (internationale) goederenvervoer vaak tegenkomt.

Deze vraag is wat lastiger te beantwoorden, omdat het per situatie en per bedrijf verschilt. Het is belangrijk om te bepalen waar je goederen geproduceerd worden en waar ze uiteindelijk geleverd moeten worden. Zo kun je bepalen of, en hoeveel aanvullend transport er georganiseerd dient te worden.

Hoe snel moet er geleverd worden? Nog zo’n goede vraag, als jij of je klant redelijkerwijs best een maand kunnen wachten dan moet je jezelf afvragen of meer geld betalen voor een snellere levering de oplossing is die je zoekt.

Meer weten? Of hulp nodig?

Kunnen we je helpen met je goederentransport per trein?​

Ondanks dat transport per trein nog niet zo populair is als zeevracht en luchtvracht, is het transport per trein een volwaardig alternatief voor deze modaliteiten.

Onze experts hebben veel ervaring met het transporteren van goederen per trein. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op!

BEL MIJ TERUG

Velden met een (*) zijn verplicht

Bel mij terug