Index

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Wanneer een zending op het punt staat binnen te komen in de (lucht)haven van bestemming, dan wordt vaak een aankomstbericht gestuurd om de belanghebbende(n) hierover te informeren. Op dit bericht kom je vaak gegevens tegen die ook op een vervoersdocument terug te vinden zijn.

Vervoer je gevaarlijke stoffen over de weg? Dan komt de term ADR onherroepelijk voorbij. ADR staat voor Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route wat staat voor het Europese verdrag voor het vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. Wanneer een expediteur het over “ADR goederen” heeft, dan bedoelt hij dus dat het gevaarlijke stoffen zijn.  

De afkorting AWB staat voor Air Waybill, wat staat voor de vrachtbrief dat het vervoer van goederen door de lucht begeleidt. Het is het bewijs dat de verzender en vervoerder overeen zijn gekomen wat er vervoerd wordt en waar naartoe.

B

Als je goederen per schip over zee vervoert, dan betaal je daar vrachtkosten voor. Deze vrachtkosten worden vaak aangevuld door toeslagen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de markt en op de wereld. BAF betekent Bunker Adjustment Factor en wordt door rederijen in rekening gebracht wanneer brandstofprijzen aan behoorlijke schommelingen onderhevig zijn.

Een Bill of Lading, afgekort B/L, is een document dat je gebruikt voor het vervoer van goederen over zee. Een andere benaming is cognossement.

We zeggen wel eens gekscherend dat dit het “broertje” is van de Europallet. Een veel voorkomende palletmaat, meestal 100 x 120 centimeter.

Hij hoort ertussen, de boekingsbevestiging. Wanneer een transport geboekt is, dan wordt door middel van een boekingsbevestiging aan jou bevestigd dat jouw order in goede orde ontvangen is. Je weet op dit moment dus zeker dat men voor jou aan de slag gaat.

De gewichten die je in de logistieke sector tegenkomt, zijn meestal brutogewichten. Dit houdt in dat het gewicht van het verpakkingsmateriaal bij het gewicht van de goederen zelf wordt opgeteld. Ook het transportmateriaal, wanneer dozen bijvoorbeeld op een pallet worden gezet, wordt bij het gewicht van de goederen zelf opgeteld.

C

Nog een toeslag die bij de basisvrachtkosten wordt opgeteld. CAF staat voor Currency Adjustment Factor en moet de continu fluctuerende wisselkoersen compenseren. Op deze manier hopen rederijen de koersverliezen zoveel mogelijk te beperken.

We gooien er nog maar een Franse term in; CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route en wordt gebruikt bij grensoverschrijdend wegvervoer.

Cognossement is een ander woord voor de Bill of Lading, (B/L). Het is een document dat je gebruikt voor het vervoer van goederen over zee.

Een term die wordt gebruikt wanneer meerdere zendingen samen worden gevoegd, om binnen één unit (bijvoorbeeld een container of een trailer) vervoerd te worden.

De ontvangende partij bij (internationaal) transport. Wordt soms ook aangeduid als “koper”, “ontvanger” of “belanghebbende”.  

Dit is een kostenbesparende manier van op- en overslag. Nou ja, eigenlijk alleen overslag, want bij deze handeling gaan de goederen nooit in opslag. Je bespaart dus tijd én geld.

D

Wanneer een container te lang op de terminal staat, dan rekent de terminal hier opslagkosten voor. Om het lekker overzichtelijk te houden en niet alles op de hoop “opslagkosten” te vegen, noemen terminals dit demurrage.

Nog zo’n mooie kreet; detention staat niet voor nablijven op school. Het betekent extra kosten voor het te laat terugbrengen van een container bij het aangewezen containerdepot.

Net zoals je bij internationale vluchten langs de douane moet als persoon, geldt dat ook voor goederen. Als je importeert of exporteert, dan wil de douane graag weten wat je precies verstuurt. Ook bij de invoer van goederen zien zij erop toe dat de importeur aan haar verplichtingen voldoet.

E

Een bekende pallet, je kent hem zelf vast ook wel. De standaardmaat voor deze pallet is 80 x 120 centimeter en wordt verreweg het meeste gebruikt binnen Europa – wellicht zelfs wereldwijd inmiddels.

We konden dit artikel niet schrijven zonder onszelf te noemen, toch? Een expediteur is een verbindende factor tussen importeurs, exporteurs, alles ertussenin en de partijen die daadwerkelijk de logistiek verzorgen.

F

Staat voor Full Container Load en is inderdaad zo rechtlijnig als de term suggereert: het betekent dat je genoeg goederen hebt om een complete container te vullen.

Hetzelfde principe als FCL, maar omdat we in het wegvervoer met trailers werken staat deze term voor Full Trailer Load.

G

Goederen zoals bloemen, vers fruit en vis moeten onder speciale condities vervoerd worden. Vaak op een specifiek temperatuur. Het vervoer dat zich hierop toelegt noemen we geconditioneerd vervoer.

I

De internationale standaard opgesteld door de ICC, International Chamber of Commerce, die de rechten en plichten van koper en verkoper bij het internationaal transport van goederen omschrijft.

Meer weten? Lees het artikel: Incoterms, wat zijn het en hoe gebruik je ze

Vervoer is intermodaal, wanneer er meer dan één manier van vervoeren ingezet wordt om jouw goederen van A naar B te krijgen. Voorbeeld: goederen worden per trein naar de haven gebracht, waarna ze per boot naar het land van bestemming vertrekken. 

L

Standaardmaat in het wegvervoer, een laadmeter is 1 meter van de laadruimte in een vrachtwagen – in de lengte.

Ook wel aangeduid als magazijn of warehouse, dient als faciliteit voor op- en overslag.

Staat voor Less than Container Load en houdt in dat een zending niet groot genoeg is om een complete container te vullen.

Hetzelfde principe als LCL, maar dan gebaseerd op wegvervoer. Staat voor Less than Truck Load.

V

Is een partij die goederen door een vervoerder laat transporteren. Wordt vaak ook aangeduid als “verzender”, “verkoper” of “shipper”.

Document waarin een overeenkomst omtrent goederenvervoer wordt vastgelegd.

W

Staat voor Weight/Measurement en is een methode om vrachttarieven te bepalen.

 

Meer weten? Of hulp nodig?

Ben je nu bekend met alle termen binnen de logistiek? Waarschijnlijk niet.

Mocht je tegen een begrip aanlopen waarvan je niet precies weet wat het inhoudt, neem contact met ons op. We leggen het je graag uit.  

Laat je gegevens achter en wij bellen je terug

Verzend