Privacy statement

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Berkman Forwarding B.V. (verder aangeduid als “Berkman Forwarding”) streeft ernaar de privacy van bezoekers te respecteren. Berkman Forwarding is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die je ons hebt toevertrouwd. Mede hierom voeren wij een beleid dat is gericht op de bescherming van je persoonlijke gegevens. Gelieve verder te lezen indien je meer wilt weten over ons privacy beleid. Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens wanneer je deze aan ons verstrekt tijdens het gebruik van onze website of binnen ons bedrijfsproces en alle bedrijf gerelateerde correspondentie.

PRIVACY STATEMENT
Berkman Forwarding B.V.

Identiteit en contactgegevens Berkman Forwarding

1. Persoonlijke gegevens en toestemming

Berkman Forwarding verwerkt persoonlijke gegevens ten behoeve van het uitvoeren van ons bedrijfsproces en ten behoeve van (mogelijke) initiatie en uitvoering van een samenwerking/contract. Ook zullen wij je gegevens verwerken wanneer je ons om informatie over het bedrijf en onze services vraagt. Wij zullen alleen persoonsgegevens verwerken indien je hiermee akkoord gaat. Wij kunnen je alleen informeren over onze services wanneer je ons toestemming geeft je gegevens te verwerken en contact met je op te nemen.

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken. Je herroepingsbericht kun je sturen naar ons e-mailadres. Na ontvangst van je bericht zullen wij je gegevens verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht of geautoriseerd zijn om je gegevens te bewaren.

2. Gegevensverwerking

Indien je ervoor kiest je gegevens aan ons te verstrekken, zullen deze gegevens uitsluitend worden gebruikt waarvoor de gegevens bestemd zijn. Berkman Forwarding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voorafgaand aan een contractuele overeenkomst.
Dergelijke gegevens, die nodig zijn om je van onze diensten te voorzien, omvatten:

  • Individuele en zakelijke gegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer;
  • Shipping details, zoals aan de opdracht gerelateerde gegevens.


Wanneer u gegevens aan Berkman Forwarding verstrekt, zorg er dan voor dat de 
gegevens nauwkeurig, relevant en correct zijn voor de zakelijke relatie.

3. Cookies

Berkman Forwarding gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Berkman Forwarding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

4. Doel van gegevensverwerking

Berkman Forwarding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Voor het verzenden en verstrekken van offertes of informatie.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Berkman Forwarding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Berkman Forwarding) tussen zit.

6. Kinderen en minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@berkmanforwarding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Berkman Forwarding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@berkmanforwarding.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Berkman Forwarding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

8. Bewaren persoonsgegevens

Berkman Forwarding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet langer dan 10 jaar bewaard.

9. Delen van persoonsgegevens met derden

Berkman Forwarding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

10. Gegevensbeveiliging

Berkman Forwarding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@berkmanforwarding.nl.